Nikel

บริการชุบนิเกิล (Electroless nickel plating)

การชุบโลหะโดยใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า ที่จะมีตัวเร่งปฏิกิริยาในการทำให้เกิดชั้นฟิล์มของนิกเกิลฟอสฟอรัส (nickel-phosphorus)

หรือโลหะผสมนิกเกิลโบรอน (nickel-boron alloy) บนชิ้นงานที่เป็นของแข็ง เช่น โลหะหรือพลาสติกบางประเภท

โดยความสมบูรณ์ของผิวนิกเกิลที่ชุบบนโลหะจะสมบูรณ์แค่ไหน ขึ้นอยู่กับการเตรียมผิวโลหะ

ความสม่ำเสมอของประจุไฟฟ้าที่เกิดการถ่ายเท และความเข้มข้นของสารละลายที่เป็นตัวทำให้เกิดปฏิกริยา

ตัวอย่างการชุบนิกเกิล

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider