นโยบายของเรา

นโยบายคุณภาพของบริษัทมีดังนี้

“มั่นใจคุณภาพ ..ส่งมอบตรงเวลา

สร้างความพึงพอใจของลูกค้า .. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”