เกี่ยวกับเรา

บริษัท มาวินเพลตติ้ง จำกัด

เริ่มก่อตั้งในปี 2550 เราดำเนินธุรกิจบริการชุบเคลือบสีผิวชิ้นงานทุกชนิด อาทิเช่น เหล็ก โลหะ ทองเหลือง ทองแดง และสแตนเลส ฯลฯ อย่างครบวงจร โดยผ่านกระบวนการอัตโนมัติ (Auto)  ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และ กระบวนการควบคุมด้วยมือ(Manual)  ชิ้นงานจะถูกสุ่มตรวจเช็ค(QC) ก่อนแพ็คกิ้งทุกครั้ง นอกจากนี้เรายังมีการนำชิ้นงานมาตรวจเช็คความหนาของผิวงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าชิ้นงานมีค่ามาตรฐานโดยเครื่องเอกซเรย์ Micro Pioneer XRF-2000L